Nieuws

Verkoop bij boekhandel van Kemenade en Hollaers 

Elke tweede vrijdagmiddag van de maand mogen wij een kleine verkoop houden bij boekhandel van Kemenade en Hollaers. Adres :Ginnekenweg 52 -54 te Breda. De eerstvolgende verkoop is op vrijdag 10 februari vanaf 13.00 uur.

Het bestuur van Tesselschade Breda nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse bridgedrive op zondag 29 januari 2023 in de Pekhoeve, Dorpsstraat 90 te Ulvenhout.

U bent welkom vanaf 13.00 uur. De bridgedrive start om 13.30 uur. Voor drankjes zijn consumptiebonnen à € 1,50 verkrijgbaar,wij zorgen voor de hapjes.

U kunt zich bij ons opgeven vóór 20 januari a.s. per email: Breda@Tesselschade.nl met beide paarnamen, alsmede door overmaking van € 30,00 per paar op rekeningnummer NL87ABNA052.18.19.709 t.n.v. vrouwenvereniging Tesselschade Arbeid Adelt Breda.

Uw overmaking is uw definitieve inschrijving. Restitutie na 20 januari 2023 is om organisatorische redenen niet mogelijk. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Hanneke van Lanen, 06-16036828.